nbvg

ในเว็บสังคมชื่อดัง Pantip ได้มีสมาชิกหมายเลข 2887800 โพสต์แผ่นโบชัวร์ AEON ซึ่งมีข้อมูลรางวัล iPhone X อยู่เป็นรุ่นความจุ 256GB ในราคา 47,000 บาท ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะประเทศเพื่อนบ้านก็ขายราคาใกล้ ๆ กัน อีกทั้งตามกฎหมายไทย ผู้ให้รางวัลจำเป็นต้องระบุมูลค่าทุกครั้งซึ่งราคา 47000 นั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากสำหรับ iPhone X ความจุ 256 GB

oymuunn8d695HXS4MKy-o

 

ส่วนราคาของ iPhone X ความจุ 64 GB นั้นคาดว่าจะมีราคาถูกกว่ากัน 6 พันบาทนั้นก็ประมาณ 41,000 บาท แต่ว่าราคาดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นราคาเครื่องเปล่าซึ่งถ้าซื้อผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เป็นไปได้ว่าอาจจะมีราคาที่ถูกกว่านี้

ที่มา Pantip