นักวิเคราะห์ด้านอิเล็คทรอนิกส์ Sun Chang Xu ได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มเซนเซอร์ ตรวจจับ อุณหภูมิ ความดัน และความชื้น ลงใน iPhone 6weather-130618-1

ซึ่งในที่นี้ ความดันที่ตรวจไม่ใช่ความดันเลือด แต่จะเป็นความดันอากาศแทน ซึ่งเซนเซอร์ทั้ง 3 ตัวนั้นจะเน้นไปที่การตรวจสภาพอากาศรอบๆตัวผู้ใช้ เป็นคนละเรื่องกับ Optical เซนเซอร์ที่ใช้ใน iWatch แต่อาจจะถูกนำมาใช้ทำงานร่วมกับ Healthbook ที่มีข่าวว่าจะมาพร้อมกับ iOS 8 ในปีนี้

 

ที่มา : MacRumors