iPhone 6 จะเป็นรุ่นแรกที่มีความจุถึง 128 GB

BY Sylenth | POSTED ON 26, 08, 2014 10:08am | VIEWS
iPhone 6 จะเป็นรุ่นแรกที่มีความจุถึง 128 GB

สำหรับใครที่ใช้งาน iPhone ความจุ 64 GB ที่เป็นรุ่นสูงสุดในปัจจุบันและยังคิดว่าพื้นที่ไม่พอใช้นั้นก็เตรียมฟังข่าวดีกันได้แล้ว เพราะมีข่าวว่า iPhone 6 นี้จะเป็นรุ่นแรกที่มีความจุขนาด 128 GB ให้เลือก จากเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วที่ Apple สามารถให้ผู้ใช้เลือกซื้อ iPhone ที่ความจุขนาด 64 GB ได้เป็นครั้งแรกใน iPhone 4s

ข้อมูลนั้นมาจากเอกสารภายในของ Toshiba ที่แสดงข้อมูลชิ้นส่วนของ NAND Flash ที่ใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลในมือถือ ซึ่งมีข้อมูลของพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 128 GB เพิ่มเข้ามาด้วย

สิ่งที่หลายๆ คนเป็นกังวลอาจจะเป็นเรื่องของราคาซึ่งอาจจะทำให้ iPhone นั้นมีราคาสูงกว่ารุ่น 64 GB ขึ้นไปอีกประมาณ 4,000 บาทคือ 35,900 บาทถ้าคำนวณจากราคาของ iPhone ที่ความจุต่างกันในปัจจุบัน ซึ่งถ้าออกมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่มีตวามจุสูงถึง 128 GB เลยครับ

 

 

 

 

 

ที่มา : Apple Insider

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.