IDC คาดการณ์ แท็บเล็ต Android โดยรวมจะมียอดส่วนแบ่งตลาดแซง iPad ได้ภายในปีนี้

เมื่อดูจากเทรนด์ในแต่ละปี จะพบว่าความนิยมในตัวแท็บเล็ต Android ค่อยๆ ขยับเพิ่มขึ้น สวนทางกับ iPad ที่แม้จะยังมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอยู่ แต่ก็ค่อยๆ ลดลงตามลำดับ โดยล่าสุดทาง IDC เปิดเผยผลการคาดการณ์ส่วนแบ่งตลาดแท็บเล็ต ผลออกมาก็คือแท็บเล็ต Android น่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดภายในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 48.8% โดยปัจจัยหลักก็คือแท็บเล็ต Android ราคาถูกที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ส่วน iPad นั้น คาดว่าจะมีส่วนแบ่งลดลงจาก 51% มาเหลือเพียง 46% ซึ่งจะทำให้ปีนี้กลายเป็นปีแรกที่ส่วนแบ่งตลาดของ iPad แพ้แท็บเล็ต Android (ถ้าเป็นไปตามผลการคาดการณ์ของ IDC) นอกจากนี้ยังมีผลคาดการณ์ล่วงหน้าของปี 2017 ด้วย ตามตารางด้านล่าง

ส่วนทางด้านแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 กับ Windows RT นั้น คาดว่าน่าจะมีส่วนแบ่งเพิ่มมาเป็น 2.8% และ 1.9% ตามลำดับ ซึ่งทาง IDC เองให้ความเห็นว่า Microsoft น่าจะมุ่งไปทางแท็บเล็ต Windows 8 จะดีกว่า Windows RT เพื่อผลประโยชน์กับทาง Microsoft เองในระยะยาว

ที่มา : Apple Insider