Preview-Huawei-ALek-3G-Plus-SpecPhone-010

สำหรับการซื้อมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือศูนย์บริการ ในบทความนี้ก็ได้ทำการรวบรวมศูนย์บริการ Huawei มาให้ทุกท่านได้ค้นหากันแล้วครับ จะได้รู้ว่าเวลาที่มือถือ Huawei เสีย จะต้องส่งมือถือ Huawei ไปซ่อมที่ไหนได้บ้าง

 

ข้อมูล Huawei Service Center

ตรวจสอบศูนย์บริการ Huawei Service Center สำหรับส่งซ่อมมือถือ Huawei ได้ที่นี่

– ศูนย์บริการ SVOA (12 สาขา) ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/1jYNJWi

– ศูนย์บริการ iFix @ IT City (75 สาขา) ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/1nBVLp1

===========================================

 

การรับประกันสินค้า Huawei

การให้บริการลูกค้าในระยะ DAP

 1. ระยะเวลา DAP คือ 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามหลักฐานการซื้อโดยต้องมีปัญหาจากตัวสินค้าทำให้ใช้งานไม่ได้ตามปกติเท่านั้น และต้องเป็นสาเหตุจากการผลิตเท่านั้น มิใช่ความบกพร่องจากการใช้งาน
 2. สินค้าห้ามมีรอยใดๆทั้งสิ้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ พร้อมกับกล่องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด ต้องไม่ฉีกขาดชำรุด
 3. Serial Number หรือ หมายเลข IMEI ภายใน ต้องตรงกันกับที่ระบุไวใน Label ด้านหลังเครื่อง
 4. ในกรณีสินค้ามีปัญหาด้านชิ้นส่วนประกอบภายนอก และซอฟท์แวร์จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
 5. การรับประกัน DAP จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภท การดัดแปลงซ่อมแซมการแก้ไขการติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี

 

เงื่อนไขการรับประกัน

ตัวเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่อยู่ในกล่อง จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

 1. ระยะเวลารับประกันตัวเครื่องโทรศัพท์ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 2. ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อยู่ในกล่องรับประกัน 3 เดือนโดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 3. กรณีลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อทางศูนย์ฯ จะยึดระยะการรับประกันจากวันที่ผลิตเป็นหลัก

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่นอกเหนือไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ
 2. ความเสียหายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆโดยไม่ได้รับความความเห็นชอบโดยบริษัทฯ
 3. ความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภทการดัดแปลงซ่อมแซมการแก้ไขการติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี
 4. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำอาหารหรือของเหลวหกใส หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 5. ความเสียหายอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 6. การสึกหรอ รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 7. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 8. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขลบขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

การให้บริการเครื่องในระยะรับประกัน

ศูนย์บริการจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือทำการติดตั้ง/อัพเกรด ซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าใหม่ ในกรณีพบว่าเป็นความบกพร่องทางด้านซอฟท์แวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับลูกค้า

 

การให้บริการเครื่องนอกเงื่อนไขการประกัน

กรณีเครื่องอยู่นอกเงื่อนไขการประกันเช่นจอแตกฝาหน้าชำรุดเครื่องโดนนํ้าศูนย์ฯ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายให้โดยคิดค่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนและคิดค่าแรง 400 บาท สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงซ่อมจะคิดค่าตรวจสอบ 200 บาท ทั้งนี้ศูนย์ฯจะทำการเสนอราคาไปยังลูกค้าก่อน ทำการซ่อมทุกครั้ง

 

ที่มา: Huawei Device Thailand Fanpage

Comments are closed.