เริ่มแล้วนะครับ สำหรับงาน Commart Summer Sale 2015 โดยเพื่อนๆสามารถไปเดินได้ตั้งแต่ 19-22 มีนาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์