Asus เปิดราคา Asus Zenfone 2 ในประเทศไทยแล้วครับ โดยราคาของ Asus Zenfone 2 จะเริ่มต้นที่ 6,990 บาท ส่วนรุ่นท็อปสุดจะมีราคาอยู่ที่ 11,990 บาท….