most-pop-flickr

ในเวลานี้คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่าเราใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรูปเยอะมากในชีวิตประจำวันนี้ และแทบจะไม่ได้แตะกล้องดิจิตอลอีกเลยตั้งแต่สมาร์โฟนในปัจจุบันสามารถตอบสนองการถ่ายรูปได้ในระดับที่กล้อง Compact หลายๆ ตัวยังอายขนาดนี้

และนี่เป็นผลการสำรวจจากเว็บไซต์แชร์รูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Flickr ว่า iPhone ขึ้นครองตำแหน่งอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการถ่ายรูปมากที่สุด อ้างอิงจากรูปที่อยู่บน Flickr นั่นเอง ตามมาด้วยยี่ห้อกล้องอย่าง Canon และ สมาร์ทโฟนอย่าง Samsung

Untitled

ที่มา : PhoneArena