iPhone ครองตำแหน่งอุปกรณ์ที่คนใช้ถ่ายรูปมากที่สุด แซงหน้ากล้องจริงๆไปแล้ว

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 4, 04, 2015 10:04am | VIEWS
iPhone ครองตำแหน่งอุปกรณ์ที่คนใช้ถ่ายรูปมากที่สุด แซงหน้ากล้องจริงๆไปแล้ว

ในเวลานี้คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่าเราใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรูปเยอะมากในชีวิตประจำวันนี้ และแทบจะไม่ได้แตะกล้องดิจิตอลอีกเลยตั้งแต่สมาร์โฟนในปัจจุบันสามารถตอบสนองการถ่ายรูปได้ในระดับที่กล้อง Compact หลายๆ ตัวยังอายขนาดนี้

และนี่เป็นผลการสำรวจจากเว็บไซต์แชร์รูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Flickr ว่า iPhone ขึ้นครองตำแหน่งอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการถ่ายรูปมากที่สุด อ้างอิงจากรูปที่อยู่บน Flickr นั่นเอง ตามมาด้วยยี่ห้อกล้องอย่าง Canon และ สมาร์ทโฟนอย่าง Samsung

Untitled

ที่มา : PhoneArena

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.