Man-claims-to-have-been-severely-burned-by-his-Apple-Watch

ล่าสุดได้มีผู้เคราะห์ร้ายในประเทศเดนมาร์กได้อ้างว่า Apple Watch ของเขานั้นร้อนมาก จนถึงขนาดทิ้งบาดแผลไว้ที่บนข้อมือของเขา และเมื่อมีข่าวนี้ออกมาทาง Apple นั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีรอยแผลเกิดขึ้นที่ร่างกายของผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ และชายผู้เคราะห์ร้ายได้ยืนยันว่าความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวเรือนของ Apple Watch เองอีกด้วย เพราะเนื่องจากตัวเรือนแล้วไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดความร้อนใดๆได้ และขณะนี้ Apple ได้เผยผลการทดสอบของตัวเรือนและสายของ Apple Watch ออกมาว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการส่วมใส่ Apple Watch เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลบนข้อมือของชายเคราะห์ผู้ร้ายดังกล่าว

The-watch-band-was-burnt

แต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับเรื่องนี้นั้นคือสายของ Apple Watch ของชายผู้เคราะห์ร้ายในภาพเมื่อสังเกตแล้วจะพบรอยใหม้เกิดขึ้นที่สายของ Apple Watch ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าไหม้เกิดรอยไหม้ขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้ Apple ได้ออกมาเตือนผู้ใช้งาน Apple Watch ถึงวัสดุที่อาจก่อให้เกิดปฏิกริยาต่างๆขึ้นได้ แต่ไม่น่าที่จะถึงขั้นไหม้แบบในภาพดังกล่าว

 

ที่มา PhoneArena