Phil Schiller หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Apple ได้ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาของ iPhone 16 GB ความคิดเห็นเกี่ยวกับความบางของเครื่อง กับความจุแบตเตอรี่ และทำไมถึงทำ MacBook รุ่นใหม่ที่มี USB เพียงช่องเดียว….