Home iOS Platform iOS News Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 5s ตัวใหม่ ‘Dreams’ ให้มันเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน
ล่าสุดกับโฆษณาตัวใหม่จากทาง Apple ที่ออกให้กับเจ้า iPhone 5s โดยคราวนี้ให้ชื่อว่า Dreams ซึ่งในตัวโฆษณานั้นจะพูดถึงการนำเอา iPhone 5s ไปใช้ในการทำงานสาขาต่างๆ

Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 5s ตัวใหม่ ‘Dreams’ ให้มันเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน

iphone5saddreams

ล่าสุดกับโฆษณาตัวใหม่จากทาง Apple ที่ออกให้กับเจ้า iPhone 5s โดยคราวนี้ให้ชื่อว่า Dreams ซึ่งในตัวโฆษณานั้นจะพูดถึงการนำเอา iPhone 5s ไปใช้ในการทำงานสาขาต่างๆ

เพื่อแสดงให้เห็นว่า iPhone ทำได้มากกว่าการเป็นแค่สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิง ซึ่งจากในโฆษณา จะเห็นถึงการนำเอา iPhone ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานหลายๆด้าน และมีการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำ ซึ่งโชว์ให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของ iPhone นั่นเอง

Home iOS Platform iOS News Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 5s ตัวใหม่ ‘Dreams’ ให้มันเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน
ล่าสุดกับโฆษณาตัวใหม่จากทาง Apple ที่ออกให้กับเจ้า iPhone 5s โดยคราวนี้ให้ชื่อว่า Dreams ซึ่งในตัวโฆษณานั้นจะพูดถึงการนำเอา iPhone 5s ไปใช้ในการทำงานสาขาต่างๆ

Apple ปล่อยโฆษณา iPhone 5s ตัวใหม่ ‘Dreams’ ให้มันเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน

iphone5saddreams

ล่าสุดกับโฆษณาตัวใหม่จากทาง Apple ที่ออกให้กับเจ้า iPhone 5s โดยคราวนี้ให้ชื่อว่า Dreams ซึ่งในตัวโฆษณานั้นจะพูดถึงการนำเอา iPhone 5s ไปใช้ในการทำงานสาขาต่างๆ

เพื่อแสดงให้เห็นว่า iPhone ทำได้มากกว่าการเป็นแค่สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิง ซึ่งจากในโฆษณา จะเห็นถึงการนำเอา iPhone ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานหลายๆด้าน และมีการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำ ซึ่งโชว์ให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของ iPhone นั่นเอง

ที่มา : PhoneArena