Samsung UK ได้ออกมายอมรับว่าทาง Samsung เตรียมจะปล่อยอัพเดตให้กับ Galaxy A3 จริง และจะปล่อยของ A5 และ A7 ตามมาด้วย!!!!!