อีกเรื่องหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Apple ที่มีหลายคนให้ความสนใจนอกเหนือจากเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็คือเรื่องของศูนย์บริการสำหรับเคลม iPhone, iPad, iPod รวมไปถึงเครื่อง Mac ในกรณีที่เกิดปัญหาหลังการใช้งาน วันนี้ SP TV ขอเสนอการค้นหา และแนะนำศูนย์บริการของ Apple กัน…..