สหภาพยุโรปออกกฎหมายบังคับให้สมาร์ทโฟนต้องใช้ที่ชาร์ทแบบเดียวกันทั้งหมด

สหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในการผลักดันให้สมาร์ทโฟนต้องใช้ที่ชาร์ทแบบเดียวกัน และมันก็ใกล้จะเป็นความจริงเมื่อสภายุโรปลงมติเห็นชอบให้มีการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้น

EU Charge

โดยกฎหมายเกี่ยวกับที่ชาร์ทฉบับนี้จะบังคับใช้ในประเทศสมาชิกภายในปี 2016 และผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเองมีเวลาถึงปี 2017 เพื่อที่จะออกแบบที่ชาร์ทให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด

ที่มา : engadget