KB_10.3

ระยะหลังถึง BlackBerry จะเงียบๆ ไปบ้าง แต่ก็ยังคงทำระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10? ซึ่งในวันนี้ก็มีวีดีโอทดลองใช้งาน BlackBerry 10.3 ซึ่งเป็นบิลด์ที่กำลังพัฒนาภายในอยู่ ซุึ่งมีฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างดังนี้ครับ

  • ระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียกว่า Intelligent Assistant สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือน Siri, Cortana หรือ Google Now
  • ฟีเจอร์ของกล้องใหม่ สามารถใช้กล้องหน้าถ่ายรูปได้รวมไปถึงโหมดถ่ายรูปแบบพานอราม่า
  • Automatic Stories จัดกลุ่มของคอนเทนท์จากกล้องตามสถานที่หรือเวลา
  • ปรับอินเตอร์เฟซ นำแบคกราวด์สีเทาออกไปจากไอคอนและเปลี่ยนสี accent จากสีฟ้าเป็นสีแดง

ใครสนใจเดโมฟีเจอร์ดังกล่าวก็ดูได้จากวีดีโอด้านล่างเลยครับ