มาชมวิดีโอเทียบความแตกต่างของ HTC One (M8) รุ่นใหม่กับ HTC One (M7) ที่เป็นรุ่นของปีที่แล้วกัน ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง