Home BB Platform มาเเล้ว วีดีโอสอนใช้งานระบบสัมผัสใน BlackBerry 10

มาเเล้ว วีดีโอสอนใช้งานระบบสัมผัสใน BlackBerry 10

จากที่ BlackBerry 10 จะเปลี่ยนมาใช้ระบบสัมผัสเต็มรูปเเบบเหมือนกับ QNX ที่ถูกใช้ใน BlackBerry Playbook ทำให้ทำให้มีการใช้งานต่างไปจากเดิม จากที่เห็นคือมีการ swipe หรือลากนิ้วในเเบบใหม่ใน BlackBerry 10 จากวีดีโอสอนการใช้งานเเล้ว

รูปเเบบ Gesture ของ BlackBerry 10 ดูเเล้วก็คล้ายกับที่เราเห็นใน BlackBerry Playbook เเละ WebOS โดยมีทั้งหมด 4 เเบบดังนี้ครับ

  • ลากจากล่างขึ้นบน – ใช้ในการเปิด/อันล็อคเครื่อง เเละปิดโปรเเกรมไปยังหน้า Homescreen
  • ถ้าลากจากล่างขึ้นบนช้าๆ จะเห็น Notification เเละสามารถลากไปทางขวาเพื่อเข้าอีเมล์ได้
  • ลากซ้าย ขวาเพื่อสลับโปรเเกรม (Multitask)
  • ลากจากบนลงล่างเพื่อเปิด Notification เเละ Toggle ต่างๆ (เหมือน Android เเละ iOS)

ใครสนใจดูจากวีดีโอด้านล่างได้ครับ

Home BB Platform มาเเล้ว วีดีโอสอนใช้งานระบบสัมผัสใน BlackBerry 10

มาเเล้ว วีดีโอสอนใช้งานระบบสัมผัสใน BlackBerry 10

จากที่ BlackBerry 10 จะเปลี่ยนมาใช้ระบบสัมผัสเต็มรูปเเบบเหมือนกับ QNX ที่ถูกใช้ใน BlackBerry Playbook ทำให้ทำให้มีการใช้งานต่างไปจากเดิม จากที่เห็นคือมีการ swipe หรือลากนิ้วในเเบบใหม่ใน BlackBerry 10 จากวีดีโอสอนการใช้งานเเล้ว

รูปเเบบ Gesture ของ BlackBerry 10 ดูเเล้วก็คล้ายกับที่เราเห็นใน BlackBerry Playbook เเละ WebOS โดยมีทั้งหมด 4 เเบบดังนี้ครับ

  • ลากจากล่างขึ้นบน – ใช้ในการเปิด/อันล็อคเครื่อง เเละปิดโปรเเกรมไปยังหน้า Homescreen
  • ถ้าลากจากล่างขึ้นบนช้าๆ จะเห็น Notification เเละสามารถลากไปทางขวาเพื่อเข้าอีเมล์ได้
  • ลากซ้าย ขวาเพื่อสลับโปรเเกรม (Multitask)
  • ลากจากบนลงล่างเพื่อเปิด Notification เเละ Toggle ต่างๆ (เหมือน Android เเละ iOS)

ใครสนใจดูจากวีดีโอด้านล่างได้ครับ

 

ที่มา : GSMArena