จากข่าวแรงงานเด็กอายุ 15 ปีของโรงงาน Pegatron ที่อยู่ในส่วนงานผลิต iPhone 5c เสียชีวิตที่ออกมาเมื่อวานนี้ ในเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดมาจากชั่วโมงการทำงานที่มากถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ทาง Apple และ Pegatron ต้องเร่งมาตรวจสอบที่โรงงานโดยด่วน และหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครับ

ทาง Apple แถลงว่าสาเหตุที่แรงงานเด็กเสียชีวิตตามในข่าว เกิดจากโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) และไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของโรงงาน เนื่องจากในการตรวจสอบโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งล่าสุดเมื่อเดือนก่อน ก็ไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานแต่อย่างใด อีกทั้ง Apple เองก็มีการสร้างความร่วมมือกับ Pegatron ในการตรวจสอบและปรับปรุงโรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีมาโดยตลอด?ส่วนฝั่งของ Pegatron ก็มีการแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กน้อยวัย 15 ปีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในโรงงานแต่อย่างใด แถมในการตรวจสุขภาพพนักงานครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน เด็กคนดังกล่าวก็มีผลการตรวจสุขภาพที่ดี ไม่มีสัญญาณใดๆ ว่าจะมีอาการป่วยในขณะนั้น

ส่วนข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่ว่าทางโรงงานรับเด็กอายุ 15 ปีเข้ามาทำงานได้อย่างไร เรื่องนี้ก็มีข้อมูลออกมาครับ นั่นก็คือเด็กคนดังกล่าวเข้ามาสมัครงานโดยใช้บัตรประชาชนของลูกพี่ลูกน้องตนเอง ซึ่งมีอายุ 21 ปีแล้ว เพื่อเข้ามาทำงานในโรงงานดังกล่าว แต่ในการแถลงครั้งนี้ ทั้ง Apple และ Pegatron ไม่ได้พูดถึงการเสียชีวิตของแรงงานคนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอีกหลายคนว่าเกิดจากสาเหตุใด

ที่มา: AppleInsider