ตั้งแต่ Google ได้เปิดตัว Android 6.0 Marshmallow ไปเมื่อเดือนตุลาคม แล้วส่งให้ซอฟต์แวร์ให้กับแบรนด์ผู้ผลิตต่าง ๆ ได้นำไปปรับปรุงเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งระยะเวลาการปรับปรุงของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตนั้นก็จะแตกต่างกันไป แต่การปล่อยซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วยิ่งเป็นผลดีกับผู้ใช้งานเองและเป็นการสื่อถึงความมีประสิทธิภาพในการปล่อยอัพเดทอย่างรวดเร็วของผู้ผลิต ซึ่งจากผลสำรวจใน US ได้เผยว่า HTC และ Motorola มีความพยายามที่จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วที่สุด

Apteligent

จากรายงานของ Apteligent จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยว่าแบรนด์ผู้ผลิตรายแรกที่ทำการอัพเดท Android M ให้กับผู้ใช้งานนั่นก็คือแบรนด์ Motorola ซึ่งได้ทำการอัพเดทให้กับ Motorola Moto X Pure Edition และ Moto X Style โดยทำการอัพเดทหลังจาก Google เปิดตัว Android M เพียงสองเดือน สำหรับแบรนด์ที่ทำการอัพเดท Android M เป็นลำดับที่สองนั่นก็คือ LG ที่ได้ปล่อยอัพเดทให้กับ LG G4 ในเดือนมกราคม สำหรับ Samsung และ Sony นั้นยังคงปล่อยอัพเดทช้าอยู่ ซึ่งใช้เวลาไปกว่า 5-6 เดือนหลังจากเปิดตัว Android M

จากผลสำรวจด้านบนไม่ได้รวมสมาร์ทโฟนในตระกูล Nexus ด้วย ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนของผู้ผลิตเพียงอยา่งเดียว และจากผลสำรวจเผยว่าซอฟต์แวร์ที่ปล่อยให้ผู้ใช้งานได้อัพเดทกันแล้วมีอัตราความผิดพลาดต่ำที่สุดนั่นก็คือ Sony และรองลงคือ Motorola

ที่มา Phonearena

Share on facebook
Share on twitter
SpecPhone HQ

SpecPhone HQ

Follow us on Social Media

Popular Post