msft

ข่าวหลุดล่าสุดที่ออกมาจากทาง Microsoft เองเกี่ยวกับแผนการยกเลิกการใช้ชื่อ Nokia และ Windows Phone เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่า Nokia Lumia 730 และ Nokia Lumia 830 จะเป็น 2 รุ่นสุดท้ายที่จะได้ใช้ชื่อ Nokia เพราะหลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อไปเป็น Microsoft Lumia แทน เช่นเดียวกับชื่อ Windows Phone ก็จะเปลี่ยนเหลือเพียง Windows เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแผนของทาง Microsoft ที่จะรวม Windows ทั้งหมดเข้ามาอยู่ด้วยกัน

โดยคาดว่าหลังจากนี้ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Windows Phone จะเลิกใช้โลโก้ของ Windows Phone และเปลี่ยนไปใช้โลโก้ของ Windows ธรรมดาแทน

 

ที่มา : PhoneArena