101864602-apple-store.530x298

ผลประกอบการของ Apple ในไตรมาสที่ผ่านมาถึงแม้จะเติบโตได้อย่างน่าพอใจในหลายส่วน ซึ่งมีแต่ iPad และ iPad เท่านั้นที่มีอัตราการเติบโตติดลบ (ยอดขายของ iPod ต่ำลง 3 ปีติดกัน ในขณะที่ iPad ยอดเติบโตลดลงถึง 4 ไตรมาสจาก 5 ไตรมาสล่าสุด) ถึงแม้เมื่อรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะต่ำลง แต่เมื่อมองเป็นตัวเลขแล้วก็นับว่ามากมายจนหลายๆ บริษัทก็อิจฉาทีเดียว ทำให้ Apple นั้นได้รับการประเมินที่สูงจากนักวิเคราะห์มาตลอด แต่ก็เริ่มมีนักวิเคราะห์บางคนเริ่มให้ความเห็นว่า Apple อาจจะกำลังประสบปัญหาในอนาคตอีกไม่ช้าถ้าสถานการณ์ในบริษัทยังดำเนินต่อไปเช่นนี้

Pedro de Noronh พาร์ทเนอร์ของบริษัทกองทุนเพื่อการเก็งกำไร Noster Capital ได้ให้ความเห็นกับสำนักข่าว CNBC ว่าเขาต้องการรู้ว่า Apple จะมีกลยุทธ์หรือแผนการอะไรต่อไปในอีก 5-10 ปีข้างหน้า แต่เมื่อเขามองถึง Apple ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าบริษัทจะทำอะไรต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ด้วยซ้ำ โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอัตรการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้ Apple อาจจะกลายเป็นบริษัทที่ล้าสมัยในอีกไม่ช้า เหมือนกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ เคยประสบปัญหามา

นักวิเคราะห์รายอื่นๆ ยังมองว่า Apple ยังไปได้ดีในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งวงรอบการเปิดตัวของ iPhone 6 และการเข้าไปเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างในประเทศจีน และไม่รวมถึงการเปิดตัวสินค้าประเภทใหมที่ไม่เคยมีมาก่อนของ Apple ในไม่ช้านี้อีกด้วย ซึ่งมองว่า Apple ยังมีศักยภาพที่สูงอยู่ครับ

 

 

 

 

ที่มา : CNBC