ยอดขาย Xiaomi Q3 2021 จำหน่ายมือถือสมาร์ทโฟนไปได้กว่า 46.6 ล้านเครื่อง

รู้กันหรือไม่ ว่า Xiaomi สามารถขายมือถือสมาร์ทโฟนไปได้ทั้งหมดกี่เครื่องแล้ว ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา คำตอบก็คือ 46.6 ล้านเครื่อง!

Xiaomi Q3 2021

จากรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Xiaomi บอกข้อมูลตัวเลขจำนวนเครื่อง และยอดขาย ทั้งหมด 46.6 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่าเงินที่ประมาณ 2.19 แสนล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ถือว่าจำนวนเครื่องที่ขายได้นั้นมากกว่าเดิมถึง 45.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนอันดับของโลกนั้น อยู่ที่อันดับ 3 มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 13.5 เปอร์เซ็นต์

Xiaomi Q3 2021 จำนวนเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาส 3 ไปได้ทั้งหมด 46.6 ล้านเครื่อง

รายได้รวมทั้งหมดของ Xiaomi อยู่ที่ 3.33 แสนล้านบาท โตขึ้น 34.5 เปอร์เซ็นต์เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว รายได้สุทธิอยู่ที่ 1.89 หมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ยของมือถือ (ASP) Xiaomi อยู่ที่ 4,7xx บาท

 

รายได้จากนอกประเทศจีนอยู่ที่ 1.83 แสนล้านบาท โตขึ้น 52.1 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้จากสินค้า IoT อยู่ที่ 8.35 หมื่นล้านบาท โตขึ้น 16.1 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาส 3 ของปี 2019

ที่มา: Mi Blog