หากใครเป็นคนที่ชอบทดลองและใช้งานแอพฯ ใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็จะทราบดีว่า Play Store เองก็มีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนการอัพเดตแอพฯ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ผู้ใช้เองจะได้มีช่วงเวลาที่อัพเดตแอพฯ เหล่านั้น ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะบางแอพฯ ถูกใช้บ่อย ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลหรืออัพเดตให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น แต่ในบางกรณีที่ผู้ใช้เองได้มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนการใช้งานบางส่วน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบเตือน ก็อาจจะทำให้การเตือนอัพเดตแอพฯ ผิดเพี้ยนไปบ้าง อย่างไรก็ดีปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการเข้าไปปรับแต่งผ่าน Play Store นี้

1.ก่อนจะเข้าสู่การตั้งค่าการเตือนอัพเดตแอพฯ นั้น ให้เปิดเข้าไปที่ Play Store จากนั้นแตะที่ปุ่ม Settings ของเครื่อง แล้วเลือก Settings

2.ในหน้าของ Settings นั้น อันดับแรกให้ใส่เครื่องหมายที่ Notifications รวมถึง Auto-add widgets สำหรับการเตือนการอัพเดตในขั้นต้น

3.จากนั้นแตะที่ Auto-update apps แล้วเลือกรูปแบบการเตือน ซึ่งมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

  • Do not auto-update apps : ไม่ตั้งอัพเดตแอพฯ แบบอัตโนมัติ
  • Auto-update apps at any time. Data charges may apply : ให้อัพเดตอัตโนมัติตลอดเวลา
  • Auto-update apps over WiFi only : อัพเดตเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบ WiFi

จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบของการเชื่อมต่ออยู่มากมายเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าสะดวกในการอัพเดตแบบใด ซึ่งหากผู้ใช้มีการเชื่อมต่อ WiFi อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ก็แนะนำให้เลือกอัพเดตเฉพาะในช่วงที่ต่อ WiFi เท่านั้น จะได้ไม่เปลือง Data ที่ซื้อเป็นแพ็กเกจเอาไว้ อีกทั้งให้ความเร็วที่มากกว่าอีกด้วย