Bokeh-Xperia-Theme_2_result-640x400

สำหรับผู้ที่ใช้งานมือถือ Sony ที่ตอนนี้ได้มีธีมใหม่ล่าสุดที่ได้ออกมาให้ดาวน์โหลดกัน โดยจะใช้ชื่อว่า “Bokeh” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้เป็นธีมหลักของเครื่องแล้วทำให้มือถือตระกูล Xperia นั้นมีความสง่ามขึ้นไปกว่าเดิม และธีมจะมาในภาพของแสงไฟตอนกลางคืน ถ่ายด้วยเอฟเฟก Bokeh จากกล้องถ่ายภาพ ซึ่ง Sony นั้นเป็นมือถืออีกรุ่นที่สามารเปลี่ยนธีมได้หากไม่ชอบธีมเดิมที่ใช้ ซึ่ง Sony ได้ปล่อยธีม Cartoony ออกมาให้ได้ใช้ในก่อนหน้านี้  และจะสามารถดาวน์โหลด XPERIA™ Bokeh Theme ได้ที่ Play Store แลัววันนี้ในราคา 37 บาทเท่านั้น

 

Bokeh-Xperia-Theme_3_result-315x560-horz