โดยปกติเมื่อมีการพูดถึงนาโนเมตรแล้วจะต้องนึกถึงชิปเซ็ตรุ่นใหม่แน่นอน ซึ่งทาง Samsung ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพ 144MP ที่มีการบวนการผลิต FinFET ขนาด 14nm ในงานประชุม IEDM 2019

สิ่งท้าทายหลักคือเซ็นเซอร์ภาพจำเป็นต้องทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง(ขนาด 2V ขึ้นไป) อีกทั้งนักออกแบบชิปทุกคนตั้งเป้าไว้คือการใช้แรงดันไฟให้ต่ำที่สัุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตามงานวิจัยของ Samsung นั้นเทคโนโลยี 14nm FinFET ในเซ็นเซอร์ 144MP จะช่วยลดการใช้พลังงานลงถึง 42% ในขณะที่ทำการถ่ายภาพที่ 10fps และสำหรับความละเอียด 12MP ที่ 30-120fps จะช่วยประหยัดพลังงานสูงถึง 37%

อย่างไรก็ตามการประกาศนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดพิกเซลแต่อย่าใด แต่เป็นการใช้ทรานซิสเตอร์ขนาด 14nm นี้มาขยายสัญญาณที่มาจากฮาร์ดแวร์ที่อยู่บนเซ็นเซอร์รับภาพเท่านั้น

ที่มา : gsmarena

Tags: 144mp, Samsung

Share on facebook
Share on twitter
YachirO

YachirO

Follow us on Social Media

Popular Post