Home iOS Platform iOS News พี่ขอนะน้อง !!! Samsung อาจจะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอ AMOLED ให้ Apple สำหรับ iPhone ในสัดส่วน 60% !!!

พี่ขอนะน้อง !!! Samsung อาจจะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอ AMOLED ให้ Apple สำหรับ iPhone ในสัดส่วน 60% !!!

527

AMOLEDiPhone

ออกมาเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับการที่ Apple กำลังมีแผนจะเปลี่ยนหน้าจอให้กับ iPhone โดยจากเดิมที่ใช้เป็นหน้าจอ LCD เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ AMOLED ซึ่งจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้กับกลุ่มของ iPhone Plus

Home iOS Platform iOS News พี่ขอนะน้อง !!! Samsung อาจจะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอ AMOLED ให้ Apple สำหรับ iPhone ในสัดส่วน 60% !!!

พี่ขอนะน้อง !!! Samsung อาจจะได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอ AMOLED ให้ Apple สำหรับ iPhone ในสัดส่วน 60% !!!

527

AMOLEDiPhone

ออกมาเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับการที่ Apple กำลังมีแผนจะเปลี่ยนหน้าจอให้กับ iPhone โดยจากเดิมที่ใช้เป็นหน้าจอ LCD เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ AMOLED ซึ่งจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้กับกลุ่มของ iPhone Plus

Samsung ผู้ที่มีสายการผลิตจอ AMOLED ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะได้เป็นผู้ผลิตจอ AMOLED ให้กับ Apple เป็นสัดส่วนกว่า 60% ของจำนวนทั้งหมด โดยทาง Samsung ก็ได้มีการลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 6.64 – 7.47 พันล้าน USD หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว 236 – 266 พันล้านบาท ซึ่งทำให้สามารถมีกำลังในการผลิต 45,000 ชิ้นต่อเดือนเพื่อที่จะสามารถผลิตได้ 100 ล้านชิ้นสำหรับปีหน้า

สำหรับอีก 40% ที่เหลือของจำนวนหน้าจอที่จะได้รับการผลิตทั้งหมดนั้น ถูกแบ่งออกให้กับสองบริษัทคือ LG และ JDI โดย LG จะรับหน้าที่การผลิต 30% ส่วนอีก 10% ที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของทาง JDI

ที่มา gsmarena