คุณลักษณะ

  • สร้างจากฐานของ Android 4.0 ถูกปรับเเต่ง Interface โดย Samsung
  • ออกครั้งเเรกปี 2012

เครื่องที่ใช้

  • Samsung Galaxy S III

Homescreen & Widget

Screenshot_2012-06-13-14-18-3811963229_2F877Screenshot_2012-06-15-06-15-40_thumb
2012-06-20-15.39.05_thumbScreenshot_2012-06-13-15-48-08_thumb1Screenshot_2012-06-15-06-15-40_thumb
Screenshot_2012-06-21-12-17-38_thumb??

Phone & Contact

Screenshot_2012-06-13-15-48-45_thumb1Screenshot_2012-06-13-15-49-12_thumb1Screenshot_2012-06-21-12-14-17_thumb

Music

Screenshot_2012-06-21-12-16-38_thumbScreenshot_2012-06-21-12-17-19_thumb?

Camera

Screenshot_2012-06-15-06-16-49_thumb

etc

2012-06-20-14.34.30_thumb2012-06-20-14.34.52_thumb2012-06-20-14.37.05_thumb
2012-06-20-14.52.21_thumb2012-06-20-15.33.05_thumb2012-06-20-15.39.18_thumb
Screenshot_2012-06-15-06-12-49_thumbScreenshot_2012-06-15-06-21-38_thumb?