samsung-boot

ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยทีเดียวสำหรับ 12% ที่ทางสื่อต่างประเทศคาดว่าทาง Samsung อาจจะปรับลดปริมาณการผลิตสมาร์ทโฟนลง จึงทำให้ปีหน้า Samsung น่าจะผลิตสมาร์ทโฟนออกมาราวๆ 420-430 ล้านเครื่องเท่านั้น ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม Samsung ถึงตัดสินใจลดการผลิตลง

คาดว่าสาเหตุที่ Samsung จะปรับลดนั้น น่าจะเกิดมาจากการที่ Samsung น่าจะเน้นไปที่การจับกลุ่มตลาดที่แน่ชัดกว่าเดิม คือในระดับ กลางๆค่อนไปล่างอย่างตระกูล Galaxy A และ Galaxy J และอีกกลุ่มคือระดับสูงพวก Galaxy Note และ Galaxy S ซึ่งในส่วนอื่นๆนั้นทาง Samsung น่าจะลดการทำตลาดลง เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น เพราะในปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่ออกมาสู่ตลาดนั้น เริ่มมากเกินความต้องการแล้ว ทำให้กำไรที่ได้มาน้อยลง และเกิดอาการสินค้าค้างสต๊อกมากขึ้นในหลายๆส่วน

รวมทั้งในส่วนของบางประเทศที่ทาง Samsung ไม่ได้เข้าไปทำตลาดอย่างจริงจัง หรือผลตอบแทนที่ได้กลับมาไม่คุ้มค่า ในปีหน้าก็อาจจะมีการยกเลิกการวางจำหน่ายในหลายๆประเทศ และหลายๆรุ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และทุ่มไปที่ประเทศที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่า

 

ที่มา : SamMobile