Home Android Platform Android News Samsung เปิดตัววิดีโอโฆษณา “iPhone ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า ??”
ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปล่อยโฆษณาจิกกัด iPhone ออกมาเป็นซีรีย์หลายตัวเลยทีเดียว รวมไปถึงในการแข่งขัน Super Bowl ด้วย

Samsung เปิดตัววิดีโอโฆษณา “iPhone ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า ??”

5,036

ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปล่อยโฆษณาจิกกัด iPhone ออกมาเป็นซีรีย์หลายตัวเลยทีเดียว รวมไปถึงในการแข่งขัน Super Bowl ด้วย ล่าสุดได้มีการปล่อยโฆษณาออกมาอีกชิ้นแล้วโดยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสามารถของ S-Pen ใน Samsung Galaxy Note ที่สามารถใช้งานได้อิสระมากกว่า iPhone โดยเฉพาะในการจัดการข้อความและรูปภาพ โดยสามารถติดตามชมได้จากในคลิปด้านล่างนี้เลย

Home Android Platform Android News Samsung เปิดตัววิดีโอโฆษณา “iPhone ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า ??”
ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปล่อยโฆษณาจิกกัด iPhone ออกมาเป็นซีรีย์หลายตัวเลยทีเดียว รวมไปถึงในการแข่งขัน Super Bowl ด้วย

Samsung เปิดตัววิดีโอโฆษณา “iPhone ทำแบบนี้ได้หรือเปล่า ??”

5,036

ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปล่อยโฆษณาจิกกัด iPhone ออกมาเป็นซีรีย์หลายตัวเลยทีเดียว รวมไปถึงในการแข่งขัน Super Bowl ด้วย ล่าสุดได้มีการปล่อยโฆษณาออกมาอีกชิ้นแล้วโดยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสามารถของ S-Pen ใน Samsung Galaxy Note ที่สามารถใช้งานได้อิสระมากกว่า iPhone โดยเฉพาะในการจัดการข้อความและรูปภาพ โดยสามารถติดตามชมได้จากในคลิปด้านล่างนี้เลย

นอกจากนี้ยังปล่อยวิดีโอโฆษณา Samsung Galaxy Note เพิ่มเติมมาอีก 3 ตัวด้วย ดังด้านล่างนี้

galaxy-note-street-challengที่มา : Android And Me