RIM เปิดให้ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones สำหรับผู้ใช้งาน OS 6 แล้ว

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 3, 01, 2011 10:01pm | VIEWS
RIM เปิดให้ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones สำหรับผู้ใช้งาน OS 6 แล้ว

หลัง จากที่มีผู้ใช้งาน OS 6 บ่นๆกันมาว่ามีเสียงเตือนใน OS 6 ให้เลือกน้อย

และตอนนี้ทาง RIM ได้ปล่อยให้ผู้งาน OS 6 สามารถดาวน์โหลดเสียงเตือนเก่าๆจาก OS 5 ให้ดาวน์โหลดกันแล้ว

OTA ดาวน์โหลด OS 5.0 ringtones >>

ที่มา thaibbclub.com

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.