Home iOS Platform iOS News pod2g โชว์วิดีโอ iPhone 4S เจลเบรคได้แล้ว!
ฝันที่รอคอยของหลายๆ คนเป็นจริงแล้ว หลังจากที่ pod2g ที่เป็นข่าวมาตลอดว่ากำลังพยายามเจลเบรค iPhone 4S และ iPad 2 ได้โชว์ความคืบหน้าล่าสุดออกมา และก็เป็นเหมือนกับเส้นชัยเช่นกัน

pod2g โชว์วิดีโอ iPhone 4S เจลเบรคได้แล้ว!

2,389

ฝันที่รอคอยของหลายๆ คนเป็นจริงแล้ว หลังจากที่ pod2g ที่เป็นข่าวมาตลอดว่ากำลังพยายามเจลเบรค iPhone 4S และ iPad 2 ได้โชว์ความคืบหน้าล่าสุดออกมา และก็เป็นเหมือนกับเส้นชัยเช่นกัน

ความคืบหน้าที่ว่าคือ pod2g โพสต์วิดีโอของ iPhone 4S ที่รัน iOS 5.0.1 เจลเบรคแล้วแบบ Untethered นั่นเอง

Home iOS Platform iOS News pod2g โชว์วิดีโอ iPhone 4S เจลเบรคได้แล้ว!
ฝันที่รอคอยของหลายๆ คนเป็นจริงแล้ว หลังจากที่ pod2g ที่เป็นข่าวมาตลอดว่ากำลังพยายามเจลเบรค iPhone 4S และ iPad 2 ได้โชว์ความคืบหน้าล่าสุดออกมา และก็เป็นเหมือนกับเส้นชัยเช่นกัน

pod2g โชว์วิดีโอ iPhone 4S เจลเบรคได้แล้ว!

2,389

ฝันที่รอคอยของหลายๆ คนเป็นจริงแล้ว หลังจากที่ pod2g ที่เป็นข่าวมาตลอดว่ากำลังพยายามเจลเบรค iPhone 4S และ iPad 2 ได้โชว์ความคืบหน้าล่าสุดออกมา และก็เป็นเหมือนกับเส้นชัยเช่นกัน

ความคืบหน้าที่ว่าคือ pod2g โพสต์วิดีโอของ iPhone 4S ที่รัน iOS 5.0.1 เจลเบรคแล้วแบบ Untethered นั่นเอง

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ Dream Team ของฝั่งนักพัฒนาได้ร่วมมือกันนั่นเอง ส่วนทูลสำหรับใช้เจลเบรคนั้นยังไม่มีการปล่อยออกมาในตอนนี้ แต่รอกันได้เลย อีกไม่นานแล้ว ในชื่อ Ac1dsn0w นั่นไง

ที่มา : iClarified