ตามปกติแล้ว ก่อนที่จะออกมาเป็นมือถือซักเครื่อง ทางผู้ผลิตย่อมต้องมีการสร้างเครื่องต้นแบบมาสำหรับทดสอบการทำงานก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ก็ต้องมีเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบที่เรียกว่าเป็นเครื่องโปรโตไทป์ ซึ่งแน่นอนว่า iPhone รุ่นแรกในปี 2007 ก็ต้องมีเครื่องโปรโตไทป์ด้วยเช่นกัน

ล่าสุด ทางเว็บไซต์ The Verge มีโอกาสได้สัมผัสบอร์ดโปรโตไทป์ของ iPhone รุ่นแรกที่ Apple ใช้โค้ดเนมในระหว่างการพัฒนาภายในว่าเป็น M68 และ Purple 2 ในปี 2006 โดยเจ้าบอร์ดชิ้นนี้เป็นหนึ่งในบอร์ดสำหรับทดสอบการทำงานในเชิงวิศวกรรม (EVT) ซึ่งทีมวิศวกรเลือกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ สับเปลี่ยนชิ้นส่วน ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ได้สะดวก

สองภาพด้านบนนี้ก็เป็นภาพของตัวบอร์ดแบบเต็ม ๆ พร้อมทั้งมีข้อมูลระบุด้วยว่าส่วนไหนเป็นอะไรบ้าง จะเห็นว่ามีทั้งโมดูล พอร์ตเชื่อมต่อให้ทำการทดสอบมากมาย ส่วนของหน้าจอนั้น จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการทดสอบของวิศวกรแต่ละฝ่ายครับ บางคนก็จะได้รับบอร์ดที่มีจอติดไปด้วยตามภาพด้านบน ส่วนบางคนก็จะได้บอร์ดแบบไม่มีจอไปด้วย ซึ่งถ้าหากต้องทดสอบการแสดงผล ก็ต้องใช้สาย component เสียบเข้ากับพอร์ต component ทางฝั่งซ้ายของบอร์ดแทน

ส่วนช่อง RJ11 ฝั่งขวาบนของบอร์ดนั้น ข้อมูลระบุว่าเอาไว้ให้ผู้ทดสอบเสียบสาย RJ11 (สายสัญญาณโทรศัพท์บ้าน) เข้ากับบอร์ด เพื่อทดสอบการโทรศัพท์ด้วยเสียง

สำหรับรายละเอียดแบบเต็ม ๆ (ซึ่งเยอะมาก) สามารถไปอ่านต่อได้จากเว็บไซต์ The Verge ตรงที่มาของข่าวนี้ได้เลยครับ

ที่มา: The Verge

Tags: Apple, iPhone

Share on facebook
Share on twitter
ZeroSystem

ZeroSystem

Follow us on Social Media

Popular Post