Samsung เริ่มปล่อยอัพเดท One UI 2.1 ให้กับ Galaxy S9 และ Galaxy S9 Plus แล้ว

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน Samsung Galaxy S9 และ Galaxy S9 Plus ได้มาถึงแล้วเมื่อทาง Samsung เริ่มทำการปล่อยอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบอย่าง One UI 2.1 ให้กับผู้ใช้ได้เริ่มทำการอัพเดทกันแล้วในบางภูมิภาคซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมันเป็นประเทศแรกหลังจากนั้นจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆ ตามลำดับ

Samsung One UI 2.1

สำหรับ One UI 2.1 นั้นจะมาพร้อมกับการอัพเดทในหลายๆ ส่วนอย่าง Single Take Mode, Pro Video Mode, Quick Share, My Filters, AR Zone และ Music Share ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน Galaxy S9 และ Galaxy S9 Plus นั้นได้สัมผัสระบบใหม่แบบเดียวกับผู้ใช้ Samsung Galaxy S20 ซีรีย์ นอกไปจากนั้นแล้วตัวระบบยังได้มีการอัพเดทความปลอดภัยประจำเดือนมิถุนายน 2020 ด้วยอีกต่างหาก

สำหรับผู้ใช้ในเมืองไทยเรานั้นอาจจะต้องรอกันหน่อยโดยเชื่อว่าในช่วง 1 เดือนหลังจากนี้ทาง Samsung ไทยน่าจะเริ่มปล่อยอัพเดท One UI 2.1 สำหรับ Galaxy S9 และ Galaxy S9 Plus ได้ทำการอัพเดทกัน