Satya Nadella CEO ใหม่ของ Microsoft ได้วางแผนที่จะทำการจัดงาน เปิดตัว Office for iPad ในช่วงเดือนเมษายนนี้office-no-longer-an-ios-musthave-unless-youre-microsoft_su-on_0-640x356

โดยทาง Microsoft ได้ทำการพัฒนา Office for iPad มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งห่างจากการเปิดตัว Office for iPhone เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเกือบหนึ่งปี ซึ่งจากการคาดเดาหน้าตาของ iPad version น่าจะมีหน้าตาเหมือน iPhone version และจะต้องใช้ Office 365 เพื่อทำการเข้าใช้งาน โดดยจะรองรับการทำงานร่วมกับ Word, Excel และ PowerPoint

โดย CEO คนใหม่ของ Microsoft จะเน้น กลยุทธ์ “cloud first, mobile first” ซึ่งก็คือจะเน้นไปที่การทำงานบน Cloud และ Mobile Device และตอนนี้ยังมีแผนการที่จะทำ Windows 9 อีกด้วย

 

ที่มา : TheVerge