Specphone TV วันนี้นำ Tips ดีดมาฝากกันอีกครั้ง นั่นก็คือ วิธีการตั้งค่าให้ Line ใน iOS ไม่โชว์ข้อความตอนแจ้งเตือน เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนตัวของตนเองไว้ ไม่ให้คนอื่นเห็นโดยบังเอิญหรือยังไม่ได้รับอนุญาตจากเราได้ 100%!!!!!