เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวครับ เมื่อมีการคำนวณเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในการชาร์จ iPhone 5 ออกมา พบว่าในระยะเวลา 1 ปี ถ้าเราชาร์จแบต iPhone 5 จนเต็มทุกวัน จะมีการใช้ไฟฟ้ารวมกันประมาณ 3.5 kWh ถ้าคิดเป็นค่าไฟตามอัตราเฉลี่ยของสหรัฐฯ ก็จะอยู่ที่ $0.41 หรือราวๆ 12 บาทต่อปี ส่วน iPhone 4 นั้นอยู่ที่ $0.38 โดยที่น่าสนใจก็ตามกราฟด้านล่างนี้เลยครับ

ทั้งนี้เป็นการคิดค่าไฟแบบเฉลี่ยของในประเทศสหรัฐฯ? เท่านั้น ถ้าคิดในไทยก็ไม่เท่านี้แน่นอนครับ แต่ที่น่าสนใจก็คืออัตราการกินไฟของสมาร์ทโฟนที่ต่ำกว่าอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น Laptop, กรอบรูปดิจิตอลและทีวีมากๆ ประกอบกับความนิยมของผู้ใช้ในปัจจุบันที่มักใช้งานอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะทำให้ยอดการใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลงก็จริง แต่ถ้าดูในแง่ของยอดขายที่สูงกว่าแน่นอนของสมาร์ทโฟน ดังนั้นแม้ว่าคนจะแห่ไปใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะก็จริง แต่คงไม่ได้ช่วยประหยัดไฟมากเท่าไรอยู่ดี

ที่มา : Mac Rumors