Huawei ขายกิจการ Honor ทิ้งเป็นที่เรียบร้อย

ในที่สุด Huawei ก็ได้ขายกิจการของ Honor แบรนด์มือถือภายใต้ Huawei Consumer Business Group อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยขายให้กับบริษัท Shenzen Zhixin New Information Technology ซึ่งรวมกลุ่มโดยเหล่าตัวแทน และผู้จัดจำหน่ายในวงการกว่า 30 เจ้า

Honor View 20.jpeg SY8Fr

โดยการซื้อขายครั้งนี้ จะทำให้ Huawei ไม่เหลือหุ้นเหลืออยู่ใน Honor อีกต่อไป ซึ่งการขายกิจการนี้ รวมไปถึงแผนกวิจัย และพัฒนา หรือ R&D การบริหารจัดการด้าน Supply Chain ต่าง ๆ รวมถึงพนักงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน

screenshot 2020 04 16 at 3.53.46 pm

Huawei หาเงินสดมาพัฒนาชิ้นส่วน และระบบของตัวเอง ไม่พึ่งอเมริกา ขายกิจการ Honor ทิ้งเป็นที่เรียบร้อย

ถือว่าตั้งแต่ Huawei โดยพิษการขึ้นบัญชีดำจากอเมริกา ก็ส่งผลให้ดำเนินธุรกิจอุปกรณ์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปได้ลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะการถูกกีดกันจากเหล่าผู้ผลิตชิป ซึ่งถือชิ้นส่วนหัวใจหลักของมือถือ

และการที่ Huawei จะพยายามไม่พึ่งพาอเมริกาเลย ก็จำเป็นที่ต้องมีเงินสดจำนวนมาก เพื่อมาลงทุนขยายธุรกิจส่วนอื่น ๆ เพื่อผลิต และพัฒนาชิ้นส่วน รวมถึงระบบต่าง ๆ ของตัวเองขึ้นมาใช้แทน และการขายกิจการส่วนนึงออกไปครั้งนี้ ก็จะมาช่วยสมทบเงินทุนที่ Huawei กำลังต้องการนั่นเอง

มีข้อมูลถึงมูลค่าการซื้อขายกิจการในครั้งนี้ว่า อยู่ที่ราว 4.6 แสนล้านบาท

honor

ที่มา: XDA Developers