คุณลักษณะ

  • เป็น HTC Sense UI 6?พื้นฐานจาก จาก HTC ?ครั้งเเรกปี 2014

Homescreen & Widget

Screenshot_2014-04-23-15-42-11?Screenshot_2014-04-23-15-35-19? Screenshot_2014-04-23-15-39-34

 

Camera

Screenshot_2014-04-23-15-42-29? Screenshot_2014-04-23-15-42-33? Screenshot_2014-04-23-15-42-42?? Screenshot_2014-04-23-15-43-15?

Phone?

Screenshot_2014-04-23-15-36-35

 

Keyboard

Screenshot_2014-04-23-15-35-50? Screenshot_2014-04-23-15-35-56? Screenshot_2014-04-23-15-36-03

Music

Screenshot_2014-04-23-15-35-29? Screenshot_2014-04-23-15-35-35

 

Utility

Screenshot_2014-04-23-15-40-32? Screenshot_2014-04-23-15-41-04? Screenshot_2014-04-23-15-41-12? Screenshot_2014-04-23-15-41-32? Screenshot_2014-04-23-15-41-51