ในรายงานล่าสุดของทาง Greenpeace ได้มีการจัดอันดับบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้จัดให้ Apple, Google และ Facebook อยู่ในประเภท green energy innovators

greenpeace_clicking_clean

โดยสาเหตุที่ทาง Apple ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ก็เนื่องมาจาก พลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมลูของ iCloud ทั้งหมด เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ โดยถือว่าเป็นผู้ริเริ่มในด้าน green Internet ซึ่งในศูนย์ข้อมูลที่ North Carolina ก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่ Nevada ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ และใช้พลังงานลมที่ Oregon และCalifornia ซึ่งทำให้ทาง Apple ได้รับการจัดอันดับนี้ไป

 

ที่มา : MacRumors