Home Android Platform Android News Chrome TouchBot หุ่นยนต์ทดสอบความหน่วงของเครื่อง Android พร้อมคลิปโชว์การทำงาน

Chrome TouchBot หุ่นยนต์ทดสอบความหน่วงของเครื่อง Android พร้อมคลิปโชว์การทำงาน

1,993

chrome-touchbot-google

หากคุณเป็นคนใช้ Android แน่นอนว่าย่อมมีหลายเครื่องหลายยี่ห้อให้เลือกใช้กันจนตาลาย แต่สิ่งที่สำคัญคือมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อนั้นย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน ต่างยี่ห้อก็ต่างมาตรฐาน ยิ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ Google จึงนำ Chrome TouchBot  เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง Android ในเรื่องของความไวการสัมผัสหน้าจอ

Home Android Platform Android News Chrome TouchBot หุ่นยนต์ทดสอบความหน่วงของเครื่อง Android พร้อมคลิปโชว์การทำงาน

Chrome TouchBot หุ่นยนต์ทดสอบความหน่วงของเครื่อง Android พร้อมคลิปโชว์การทำงาน

1,993

chrome-touchbot-google

หากคุณเป็นคนใช้ Android แน่นอนว่าย่อมมีหลายเครื่องหลายยี่ห้อให้เลือกใช้กันจนตาลาย แต่สิ่งที่สำคัญคือมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อนั้นย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน ต่างยี่ห้อก็ต่างมาตรฐาน ยิ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ Google จึงนำ Chrome TouchBot  เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง Android ในเรื่องของความไวการสัมผัสหน้าจอ

Chrome TouchBot ถูกสร้างโดยบริษัท Finnish company เพื่อมาใช้ในการทดสอบความหน่วงของการทัชหน้าจอโดยเฉพาะ และแน่นอนว่าในอนาคตเครื่องไหนหน่วงเกินมาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ Android นั่นเองครับ

 

ที่มา : PhoneArena