Home Android Platform Android App Google Drive ออกตัวอัพเดท เพิ่มความสามารถสร้างโฟลเดอร์ เเละเเก้ไขไฟล์เอกสารต่างๆ

Google Drive ออกตัวอัพเดท เพิ่มความสามารถสร้างโฟลเดอร์ เเละเเก้ไขไฟล์เอกสารต่างๆ

871

ในวันนี้ Google ก็ได้ออกตัวอัพเดทความสามารถของ Google Drive อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเพิ่มในส่วนของการสนับสนุนระบบโฟลเดอร์ ที่สามารถสร้าง อัพโหลด เเละย้ายไฟล์ไประหว่างโฟลเดอร์ได้ผ่านตัวเเอพลิเคชัน เเละมีรองรับการซิงค์ไฟล์ที่กำหนดได้เเล้ว เพื่อให้ไฟล์ที่ถูกเลือกไว้นั้นมีการอัพเดทข้อมูลใหม่อัตโนมัติเมื่อมีการเเก้ไข

นอกจากนี้เเล้วความสามารถที่ถูกเพิ่มมาคือการสนับสนุนไฟล์เอกสารอย่าง Document เเละ Presentation โดยเเบ่งความสามารถที่เพิ่มมาดังนี้

  • เพิ่มการสนับสนุนการเเสดงตาราง (table) การคอมเมนต์ เปลี่ยนฟอนต์ เเละ Pinch to zoom ใน Documents
  • ไฟล์ Presentation สามารถเเสดงผลได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับการนำไปเสนองานจริง

ใครต้องการอัพเดทสามารถดาวโหลดได้จาก Google Play หรือ iTunes ครับ

Home Android Platform Android App Google Drive ออกตัวอัพเดท เพิ่มความสามารถสร้างโฟลเดอร์ เเละเเก้ไขไฟล์เอกสารต่างๆ

Google Drive ออกตัวอัพเดท เพิ่มความสามารถสร้างโฟลเดอร์ เเละเเก้ไขไฟล์เอกสารต่างๆ

871

ในวันนี้ Google ก็ได้ออกตัวอัพเดทความสามารถของ Google Drive อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเพิ่มในส่วนของการสนับสนุนระบบโฟลเดอร์ ที่สามารถสร้าง อัพโหลด เเละย้ายไฟล์ไประหว่างโฟลเดอร์ได้ผ่านตัวเเอพลิเคชัน เเละมีรองรับการซิงค์ไฟล์ที่กำหนดได้เเล้ว เพื่อให้ไฟล์ที่ถูกเลือกไว้นั้นมีการอัพเดทข้อมูลใหม่อัตโนมัติเมื่อมีการเเก้ไข

นอกจากนี้เเล้วความสามารถที่ถูกเพิ่มมาคือการสนับสนุนไฟล์เอกสารอย่าง Document เเละ Presentation โดยเเบ่งความสามารถที่เพิ่มมาดังนี้

  • เพิ่มการสนับสนุนการเเสดงตาราง (table) การคอมเมนต์ เปลี่ยนฟอนต์ เเละ Pinch to zoom ใน Documents
  • ไฟล์ Presentation สามารถเเสดงผลได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับการนำไปเสนองานจริง

ใครต้องการอัพเดทสามารถดาวโหลดได้จาก Google Play หรือ iTunes ครับ