GoodBye!!!! Apple ประกาศจะไม่รับการให้บริการ iPhone & Macbook รุ่นเก่าอีกต่อไป

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 1, 05, 2015 05:05pm | VIEWS

หากใครใช้ iPhone หรือ Mac รุ่นเก่าๆอยู่ ก็คงต้องฟังทางนี้ เพราะทาง Apple ประกาศออกมาว่า iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่น 3GS, Macbook และ iMac อีกหลายรุ่น จะไม่ได้รับบริการแล้ว!!!!

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.