หากใครใช้ iPhone หรือ Mac รุ่นเก่าๆอยู่ ก็คงต้องฟังทางนี้ เพราะทาง Apple ประกาศออกมาว่า iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่น 3GS, Macbook และ iMac อีกหลายรุ่น จะไม่ได้รับบริการแล้ว!!!!