otg-specphone2

ในการมองหาแท็บเลตเพื่อนำมาใช้งานต่างๆ บางคนจะดูที่คุณสมบัติของ USB OTG ซึ่งช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการใช้งานอย่างมาก วันนี้จึงขออธิบายเกี่ยวกับ USB OTG ครับ

สาย OTG จะมีพอร์ท USB เป็นตัวเมีย ซึ่งปกติเวลาใช้สาย microUSB กับ Tablet หรือ Smartphone จะเสียบสายเข้ากับเครื่องแล้วฝั่งที่เป็น USB ก็จะเสียบเข้าคอมฯ การทำงานเช่นนี้คือเครื่องคอมฯ เป็น Host ส่วน Tablet เป็น Slave โดยเครื่องคอมฯ ที่เป็น Host จะสามารถควบคุมหรือจัดการกับ Slave ได้ ขึ้นอยู่กับว่าสามารถรองรับกับอุปกรณ์ Slave ตัวนั้นๆได้หรือไม่ ส่วน Slave จะไม่สามารถควบคุมหรือจัดการกับ Host ได้เลย ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้ก็เป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์ที่รองรับ USB

otg-specphone

USB OTG (on the go) มีไว้เพื่อต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เข้าสู่ตัว tablet หรือ smartphone สำหรับ tablet รุ่นเก่าๆพอร์ตสำหรับการต่อจะถูกแยกเป็น 2 พอร์ต คือ host กับ OTG โดยที่พอร์ตนึงจะไว้ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอีกพอร์ตไว้ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสริม ส่วน tablet ยุคปัจจุบันจะรวมพอร์ตมาไว้เป็นพอร์ตเดียว โดยที่สาย OTG ส่วนใหญ่จะมีแค่ 2 แบบ คือ micro กับ mini ?เมื่อเราทำการต่อ OTG เข้ากับเครื่องแล้วเราก็สามารถนำอุปกรณ์เสริมมาต่อเข้ากับ tablet, smartphone ได้เช่น flash drive, mouse และ keyboard เป็นต้น ทำให้เราสามารถรับส่งโอนถ่ายหรือใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ที่เรามีได้แล้ว

Comments are closed.