13.04.16-Facebook_Logo

นี่คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใช้ Android ที่เหมือนจะมีมากมายนั้น จำนวนมากยังมีสเปคเครื่องที่เก่าและช้ามากอยู่ สอดคล้องกับผลการสำรวจจากทาง Facebook ที่สำรวจจากผู้ใช้ Facebook บน Android พบว่ากว่า 2 ใน 3 ยังคงมีสเปคเครื่องที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับในยุค iPhone 4 ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2011

ซึ่งนี่เป็นผลที่ทาง Facebook วัดมาจากผู้ใช้ Android ที่ใช้ Facebook กว่า 500 ล้านคน บน Android กว่า 10,000 รุ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทิภาพมากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ทาง Facebook เองก็ยึดข้อมูลจากทาง Google โดยดูจากเวอร์ชั่นของ Android เป็นหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งได้ผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการกระจายตัวอย่างมากของผู้ใช้ Android สารพัดเวอร์ชั่นทำให้ยากต่อการพัฒนา ไหนจะต้องมาห่วงเรื่องทรัพยากรเครื่องอีกว่าจะทำงานไหวหรือไม่

Android.vs.iOS.modern

ผิดกับทาง iOS ที่ในตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ อยู่บน iOS 7 และ iOS 8 หมดแล้ว มีเพียง 5% เท่านั้นที่ยังอยู่ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้รองรับ

ทาง Facebook จึงต้องหันมาใช้แนวคิดใหม่กับผู้ใช้ Android โดยมองข้ามเวอร์ชั่นของ Android ที่แสนจะยิบย่อยไป และหันไปสนใจกับสเปคเครื่องแทน โดนพยายามพัฒนาให้เข้าและรองรับเท่าที่สเปคเครื่องนั้นจะรองรับไหวแทน ซึ่งจากการสำรวจสเปคเครื่องของผู้ใช้ล่าสุดก็พบว่าสเปคยังคงเก่าอยู่มาก โดยในมุมมองของ Facebook เองก็มีการแบ่ง สมาร์ทโฟนของ Android เป็นช่วงๆนั่นก็คือตามด้านล่างนี้ครับ โดยส่วนมากจะใช้พวกเรือธงเป็นตัวแบ่ง

Facebook.YearClass

แต่แน่นอนว่าทาง Facebook คงจะไม่สามารถหันมาเอาใจทาง Android แต่ฝ่ายเดียวได้ในตอนนี้ เพราะต่อให้ผู้ใช้จะเยอะแค่ไหน แต่มูลค่ารายได้ที่ได้จากทาง Android นั้นน้อยกว่าบน iOS อย่างเห็นได้ชัด โดยค่า?RPC (Revenue per click) ทาง iOS สูงกว่า Android ถึง 6 เท่า และค่า?ROI (return on investment) สูงกว่าถึง 18 เท่า

 

ที่มา : AppleInsider