Casio ผู้ผลิตนาฬิกาชื่อดังวางแผนจะบุกตลาด Smartwatch ปีหน้า แน่นอน!

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 6, 07, 2015 02:07pm | VIEWS
Casio ผู้ผลิตนาฬิกาชื่อดังวางแผนจะบุกตลาด Smartwatch ปีหน้า แน่นอน!

Casio ผู้ผลิตนาฬิกาชื่อดัง กำลังวางแผนที่จะก้าวเข้าสู่วงการ Smartwatch โดยจะมีการพัฒนาให้สมาร์ทวอทช์เป็นแบบของ Casio เอง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการทำนาฬิกาที่เชื่อมต่อบลูทูธได้ แต่สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่นี้ จะมีความสามารถที่หลากหลายและคุ้มค่ายิ่งกว่าการเป็นนาฬิกา โดยนาย Kashio กล่าวว่า “อุปกรณ์ประเภท G-Shock จะเป็นนาฬิกาที่พยายามเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ มากกว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ยังเป็นแค่นาฬิกา” คาดว่า Casio จะขายสมาร์ทวอทช์ราวเดือนมีนาคมปีหน้า ในราคา 400$ (ประมาณ 12,000 บาท)

ที่มา : TechnoBuuffalo

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.