The Federation of the Swiss Watch Industry หรือกลุ่มผู้ผลิตนาฬิกาสุดหรูของสวิสออกมาเผยผลการส่งออกล่าสุดที่ตกลงไปกว่า 8.9% ซึ่งผลส่วนหนึ่งมาจากการเปิดตัวของ Apple Watch