14293-9709-150917-Earphone-l

นี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่หลุดมาจากการอัพเดทเพิ่มเติมข้อมูลในการจดสิทธิบัตรของทาง Apple ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับระบบหูฟังที่สามารถวัดแรงดันและแรงกดจากหูผู้ใช้ได้ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลในสิทธิบัตรไปล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เอง

จริงๆแล้วสิทธิบัตรนี้ถูกยื่นจนมาตั้งแต่ปี 2011 แล้วและยังคงถูกอัพเดทเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหูฟังที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับเสียงในโทนต่างๆให้มีความเหมาะสมกับหูของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดีที่สุด

14293-9710-150917-Earphone-2-l

เนื่องจากหูของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การใช้หูฟังทั่วๆไป หรือแม้กระทั่ง In-Ear ก็ไม่อาจจะทำให้ได้เสียงที่ดีที่สุด เนื่องจากมันยังมีช่องว่างอยู่ ทำให้อาจจะเกิดเสียงรบกวน หรือเสียงอาจจะสะท้อน หรือเสียงในบางโทน บางความถี่อาจจะตกลงไป จนคุณภาพของเสียงออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะเพี้ยนไปเลย

ทาง Apple จึงพัฒนาโครงการนี้ขึ้น โดยใช้วัสดุประเภท Elastomeric แบบพิเศษที่เรียกว่า Quantum Tunneling Composites มีคุณสมบัติพิเศษที่จะมีการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าไปตามแรงกดที่มีต่อมัน ทำให้สามารถที่จะวัดแรงกด และแรงดันภายในหูของผู้ใช้ได้ ทำให้สามารถรู้สภาพภายในหูของผู้ฟังได้ระดับหนึ่ง

14293-9711-150917-Earphone-3-l

แล้วจึงนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อปรับความดังของเสียงในแต่ละความถี่ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะหูฟังที่อยู่ในหูของผู้ใช้เพื่อให้เสียงที่ดีที่สุด และลดเสียงลบกวนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งงานนี้คงต้องรอกันอีกยาวๆเลยกว่าทาง Apple จะทำได้สำเร็จ เพราะนี่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่เลย แต่ถ้าทำสำเร็จคงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการหูฟังมากเลยทีเดียว

 

ที่มา : AppleInsider