iSight Camera Replacement Program for iPhone 6 Plus-001

Apple เปิดโครงการซ่อมกล้องหลัง iPhone 6 Plus ที่พบปัญหากล้องเบลอ, กล้องไม่โฟกัส เนื่องจากปัญหาจากการผลิตของ Apple เอง

โดยวิธีการเคลมกล้องหลัง iPhone 6 Plus ก็ทำได้ตามนี้ครับ

  1. นำ Serial Number ของ iPhone 6 Plus ไปตรวจสอบที่ https://www.apple.com/th/support/iphone6plus-isightcamera/ เพื่อเช็คว่าเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
  2. ติดต่อไปที่ Smart Bar, iCare, iServe ฯลฯ เพื่อนำเครื่องเข้าตรวจสอบและเข้าใช้บริการ
  3. เครื่อง iPhone 6 Plus จะต้องถูกตรวจสอบอีกครั้งว่า “เคยแกะซ่อมมาแล้วหรือยังหรือกล้องเสียจากสาเหตุอื่น” หรือไม่

iSight Camera Replacement Program for iPhone 6 Plus

หมายเหตุ

  • การเคลมกล้องสำหรับ iPhone 6 Plus นี้ต้องเคลมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์อย่าง dtac, AIS หรือ Truemove-H แต่อย่างใด แต่เครื่องที่มีปัญหา ไม่ว่าจะซื้อจาก Apple โดยตรง หรือซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์สามารถเคลมได้ครับ
  • การเข้าร่วมโครงการ iSight Camera Replacement Program for iPhone 6 Plus จะเปลี่ยนแค่กล้องหลังเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนยกเครื่อง