DigiTimes อ้างว่าได้รับข้อมูลมาจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จีน เกี่ยวกับข่าวการมาของ iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีนี้
คาดว่าจะเป็น iPhone 6s, iPhone 6s Plus และ iPhone 6c