HUAWEI CEO Ren Zhengfei ได้กล่าวถึงใบอนุญาตชั่วคราวที่รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาออกให้ 90 วันนั้นแทบจะไร้ประโยชน์ แม้จะทำให้ HUAWEI สามารถสั่งซื้อสินค้าชิ้นส่วนจากบริษัทสัญชาติอเมริกา เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายไปแล้ว

อย่างไรก็ตามในมุมมองของ Ren Zhengfei ผู้บริหารระดับสูงของ HUAWEI กลับมองว่าใบอนุญาตดังกล่าวนั้น ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด และทาง HUAWEI เองก็เตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า “พวกเขา (นักการเมืองของสหรัฐอเมริกา) ประเมินพลังของ HUAWEI ต่ำเกินไป”

ส่วนเรื่องผลกระทบกับเครือข่าย 5G ที่ HUAWEI เป็นผู้นำตลาดอยู่ในตอนนี้ ก็ยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด แถมยังมั่นใจอีกว่าในระยะเวลาหลังจากนี้ไป 2 – 3 ปี จะไม่มีใครสามารถพัฒนาเครือข่าย 5G ได้ใกล้เคียงกับ HUAWEI แม้แต่รายเดียว

ชิปของทางฝั่ง U.S. ยังคงเป็นตัวเลือกของ HUAWEI แต่…

CEO HUAWEI กล่าวว่าทางบริษัทก็ไม่ได้จะเลิกใช้งานชิปของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาไปเสียทีเดียว แต่จะเน้นไปที่การพัฒนาชิปร่วมกันมากกว่า และมีการระบุอีกว่า HUAWEI เองก็สามารถผลิตชิปแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาทำได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ซื้อชิปของทางสหรัฐอเมริกา

 

ที่มา: cgtn

Share on facebook
Share on twitter
Jamikorn Singnamthieng

Jamikorn Singnamthieng

Follow us on Social Media

Popular Post